(1398/09/24) نیازمند تحول در تغییر جهت از پارادایم مدیریت تولید محوری به مدیریت تقاضا محوری هستیم
✍️یادداشتی از: دکتر حسین شیرزاد
اولین سمپوزیوم راهبردی خریدهای حمایتی سازمان مرکزی تعاونی روستایی کشور با حضور معاون وزیر و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در این سازمان برگزار شد.
<مطالعه متن کامل>
(1398/09/18) سونامی گوجه فرنگی با بزرگترین خرید حمایتی در تاریخ تعاون روستایی کشور کنترل شد
✍️یادداشتی از: دکتر حسین شیرزاد
🔻مصاحبه با دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی، مدیرعامل و رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در خصوص مسایل گوجه فرنگی طی ماه های اخیر
<مطالعه متن کامل>
(1398/09/18) مدیران تعاونی‌های تولید روستایی پرچمداران تکنوکراسی در محیط تولیدی
✍️یادداشتی از: دکتر حسین شیرزاد
در چند دهه گذشته مدیریت فعالیت کشاورزی سه دوره بزرگ یا مرحله را طی کرده است. ابتدا مرحله تولید ، سپس مرحله بهره وری و در نهایت مرحله پایداری . در حال حاضر در جهان مدرن – کشاورزی از فاز تولید به فاز بهره وری گذر کرده و وارد مرحله پایداری می شود. اما مفهوم «پایداری» دراز دامنه است، و معطوف به منابع تولید و همچنین عوامل تولید است.
<مطالعه متن کامل>
(1398/07/16) تیپولوژی نظام های بهره برداری کشاورزی
✍️یادداشتی از: دکتر حسین شیرزاد
🔹براساس یک مطالعه پژوهشی با متدولوژی فراتحلیلی (Meta – Analysis) حدود ۲۱ طبقه‌بندی مختلف از نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی در کشور وجود دارد. توجه به این مجموعه عظیم از مفاهیم نظیر نوع مناسبات و قواعد کار و اصول حاکم بر مناسبات تولید و نظام اجتماعی تولید و کاربر یا سرمایه محور بودن فعالیتهای مدیریتی، ضرورت همگرایی در تدوین شاخص‌هایی جهت تبیین وضعیت نظام‌های بهره‌بردرای را الزامی می‌سازد.
<مطالعه متن کامل>
(1398/06/09) زنگ های تغییر برای کشاورزی هوشمند
✍️یادداشتی از: دکتر حسین شیرزاد
نظام‌های بهره‌برداری ما در چه عصری از دوره‌‌های تاریخی کشاورزی به سر می‌برند؟ آیا از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن موسوم به تعالیم انقلاب سبزی گذر کرده‌ایم؟ آیا چالش‌های کشاورزی مدرن در ایران، الزامات رسیدن به کشاورزی پایدار متکی بر شیوه‌های پست‌مدرن را به‌طورکامل فراهم کرده است؟ آیا نقش چرخه‌های پرماکالچر (کشاورزی مبتنی بر فرهنگ بومی) و دانش درون‌زای تاریخی به انتهای خود رسیده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها چندان سخت نیست؛ به‌ویژه زمانی که بدانیم و آگاه باشیم که کشاورزی جهان در عصری پای گذارده که به عصر کشاورزی هوشمند موسوم است. در واقع پویش شتابناک فناوری سبب افزایش سرعت تغییرات، عدم توازن، ایجاد فرصت‌های جدید و شکاف بین شیوه تولید کشاورزی در بین جوامع شده است.
<مطالعه متن کامل>
(1398/05/20) الگوهای مدیریتی نظام بهره‌برداری و ارزش‌های نوین حاکمیت شرکتی در خدمت شرکت‌های کشت و صنعت
✍️یادداشتی از: دکتر حسین شیرزاد
❇️ در دهه‌های گذشته ، اگرچه گذار از کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی صنعتی و همچنین اقتصادی نمودن تولید به عنوان یکی از سیاست‌های راهبردی در بخش کشاورزی مطرح بوده است، با این حال، علیرغم سرمایه‌گذاریهای انجام شده و طرح‌های عمرانی که در قالب توسعه زیرساخت‌های کشاورزی یا عمران روستایی به مرحله اجرا درآمده، بهره‌وری از منابع و عوامل تولید، بویژه بهره‌وری از منابع کمیابی چون آب، خاک و کارآیی عواملی نظیر ماشین‌های کشاورزی و... در حد مناسب ارتقاء نیافته و در پروسه گذار از کشاورزی سنتی و واحدهای خرد و پراکنده به کشاورزی تجاری متکی به نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی پیشرفته، انتظارات برآورده نشده است
<مطالعه متن کامل>
(1398/3/19) راه ناگزیر سیاست توسعه شرکت‌های سهامی کشت و صنعت خصوصی«بخش دوم»
✍️یادداشتی از: دکتر حسین شیرزاد

🔴 عملیات زیربنایی مورد تعهد کشت و صنعت‌های مستقر در دزفول طبق استانداردهای فنی و مهندسی در دست انجام بود، لیکن تناسب لازم را با تعهدات زمانی قرارداد نداشت. لذا قانون مذکور در همین ارتباط مورد تصویب و اجرا قرار گرفت. اولین شرکت کشت و صنعت دولتی برای تولید شکر از نیشکر در خوزستان و در اواسط دهه ۱۳۳۰ پایه‌گذاری شد که با عنوان طرح نیشکر هفت تپه از سال ۱۳۳۵ فعالیت خود را آغاز و در سال ۱۳۴۰ به بهره‌برداری رسید.

<مطالعه متن کامل>
(1398/3/18) راه ناگزیر سیاست توسعه شرکت‌های سهامی کشت و صنعت خصوصی«بخش اول»
✍️یادداشتی از: دکتر حسین شیرزاد

🔵 از میان انواع نظام‌های بهره‌برداری مبتنی بر سرمایه‌داری ارضی، «کشت و صنعت» واژه عام تری است که در نگره موسوم به "گولد برگ و آموزه‌های دیویس" از مدرسه بازرگانی دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۵۷ مطرح و از مفهومی منبعث از دو واژه(Agribusiness و Agro-industry) و "هژمونی تکنوکراسی و تئوری زنجیره ارزش" در تولید کشاورزی اخذ شده است.

<مطالعه متن کامل>
(1398/3/17) ضرورت تجديدنظر در فعالیت‌های مالی شرکت‌های تعاونی روستایی
✍️..تحلیلی از دکتر حسین شیرزاد در پاییز ۱۳۹۶ پیرامون فعالیت واحدهای اعتباری شبکه تعاونی‌های روستایی کشور؛

⬅️جای هیچگونه تردیدی نیست که فعالیت‌های مالی–اعتباری شرکت‌های تعاونی روستایی، نياز به ساماندهی و بازنگری دقیق و عملیاتی دارد. بر اين اساس ضوابطی جديد برای ادامه فعاليت اين واحدهای اعتباری تعيين شده كه می‌تواند علاوه بر حل تدریجی و مسالمت آميز بحران پديد آمده ناشی از سوءمدیریت‌های مبتلابه گذشته، از گسترش و بسط بحران مالی در اين واحدها جلوگیری كند.

<مطالعه متن کامل>