تاریخچه:
اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران تشکلی سراسری و فراگیر متشکل از  اتحادیه تخصصی و سراسری که دربرگیرنده 480 اتحادیه استانی و شهرستانی حدود 8300 تعاونی های روستایی ، کشاورزی ، تولید روستایی و عشایری و بیش از چهار و نیم میلیون نفر عضو از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامی ، طیور و زنبور عسل را دارا می باشند که در اردیبهشت ماه 1388 و با استناد به ماده 61 قانون شرکتهای تعاونی و اصلاحات بعدی مصوب 16/3/1350 تاسیس و با هدف ایجاد هماهنگی و توسعه همکاری ، قانونمندی ، فعال سازی ، هدایت و نظارت بر اتحادیه ها و تعاونی های روستایی و کشاورزی از طریق بکارگیری ظرفیتهای بالفعل و بالقوه آنها و پیوستن به اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) در جهت همفکری و همبستگی با تعاونگران داخلی و خارجی بخش کشاورزی پا به عرصه فعالیت نهاد .

اهم وظایف:
وظایف این اتحادیه به استناد ماده 62 قانون شرکتهای تعاونی و اساسنامه اتحادیه بقرار ذیل است:
1- نظارت بر فعالیت شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و ایجاد هماهنگی و توسعه همکاری بین اتحادیه ها و تعاونی های روستایی و کشاورزی

2- داوری بین شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و دفاع از منافع آنها و تولید کنندگان بخش در مجامع و مراجع سیاستگذاری کشور
3- آموزش و ترویج در جهت ارتقاء مهارت های فنی و شغلی اعضا در بخش های کشاورزی ، بازرگانی و خدماتی
4- حسابرسی از شرکت ها و اتحادیه های تعاونی کشاورزی و روستایی کشور

فعالیتها:
1- در حوزه آموزش از بدو تاسیس با افتتاح حساب 3% آموزش برابر با ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی و اصلاحات بعدی مصوب 16/3/1350 دوره های آموزشی مربوط به ارکان ، اعضاء و کارکنان شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی را به مورد اجراء گذارده است.
2- در حوزه حسابرسی با استفاده از کارشناسان و حسابرسان معتمد ، خبره و رسمی در سال اول در سطح بیش از 400 واحد تعاونی شروع و در حال حاضر این اتحادیه وظیفه انجام حسابرسی اغلب شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اتحادیه های وابسته را انجام می دهد.

3- از بدو تشکیل تاکنون موارد دعاوی و اختلاف تعاونیهایی که به اتحادیه ارجاع شده است با استفاده از کارشناسان خبره نسبت به داوری بین آنها اقدام گردیده است.
4- برای نخستین بار در کشور سامانه تجارت الکترونیک خرید و فروش محصولات و نهاده های کشاورزی از طریق این اتحادیه طراحی و عملیاتی گردیده و خرید و فروش برخی از محصولات و نهاده‌ها و به ویژه میوه ایام نوروز با گردشی معادل 1000 میلیارد ریال طی مدت یک ماه از طریق این سامانه با موفقیت به انجام رسید.


سیمای اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران